Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

1. og 2. klasse på juletretur

BILDER

”Skolen i lokalsamfunnet”