Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

Kort oversikt over skolehistorien i Dalsbygda

Det har vært omgangskole i Dalsbygda fra omkring 1750. Det første faste skolebygget ble innviet i 1854. Den første tida var det en kombinasjon mellom undervisning i det faste skolebygget og omgangskole i noen grender. Det ble nytt skolehus i 1867, og fra nå av ble det også ansatt lærer nummer 2.

Det ble etter hvert bygd to grendeskoler (småskoler) i Vangrøfta og Østgarden. Disse ble opprettholdt til 1956, da alle skolene ble samla i det nåværende bygget i sentrum. Dette er senere påbygd to ganger, sist i 1997.

Elevtallet har variert mellom 75 og 30. Fram til 1967 var disse fordelt på 7 årstrinn i barneskolen, samt en framhaldsskoleklasse. Senere ble det 6 årstrinn fram til 1997. I dag teller skolen 37 elever fordelt på 7 årstrinn.

Skolen var fådelt, og har veksla mellom 3 og 4 deling. I dag snakker vi om "grupper", og vi følger fådeltpedagogikken på den måten at vi aldersblander innenfor 1. til 4. trinn og 5. til 7. trinn.

Skolen er påbygd 3 ganger siden 1956. I 1982 ble det bygd på nye arbeidsrom for personalet. I 1997 begynte 6-åringene på skolen. Da fikk skolen påbygd et nytt klasserom. I 2002/2003 måtte vi utvide skolen med nok et klasserom pga. økende elevtall.

SKOLEHISTORIE

”Skolen i lokalsamfunnet”