Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

Slagordet vårt er ”Skolen i lokalsamfunnet”. Vi bruker nærmiljøet, næringslivet og innbyggerne våre i så mange sammenhenger som mulig. Og vi gir tilbake!
Det området vi liker å skryte litt av oss selv på, og som kanskje særpreger skolen vår mest, er "lek og læring i naturen". Skolens nærområde og naturen rundt oss innbyr til dette, og det gir oss mye. Kunnskapsløftet 2020 gir oss et godt grunnlag forå utvikle oss videre på dette. Samarbeidet er solid befestet i skolens virksomhetsplan,
og her er noe av innholdet:

DALSBYGDA JAKTLAG

Skolen har i flere år hatt et godt samarbeid med jaktlaget i bygda. Pr. i dag har vi et samarbeid i forbindelse med reinsjakt. Jaktlaget støtter skolen økonomisk.


RESSURSPERSONER

Skolen har i flere år hatt et godt samarbeid med forskjellige ressurspersoner i bygda.


BYGDEKVINNELAGET

Bygdekvinnelaget har vi et veldig godt samarbeid med. De stiller opp på det meste vi søker råd om. De to siste årene har de laget lunsj til hele skolen en gang i måneden, og det er en stor suksess!


UNGDOMSLAGET OG 4H

Ungdomslaget er til hjelp ved teateroppsettinger vi har her ved skolen.
De styrer lys og det flotte lydanlegget vi eier sammen med dem og mange

andre lag i bygda.


BONDEORGANISASJONENE

De stiller opp med råd og veiledning etter de behov vi har, ellers støtter

de skolen økonomisk.


UTMARKSLAGENE

Vi har vært med på å rydde gamle stier og veier, blant annet ved Hångåa og ved det gamle kraftverket på Breansmoen. Vi har også hatt et stort
restaureringsprosjekt på Nirsenget (se bildet under).

SLAGORDET VÅRT

”Skolen i lokalsamfunnet”

”SKOLEN I LOKALSAMFUNNET”