Os kommune

Rytrøa 14

2550 Os i Østerdalen

Dalsbygda skole

Langegga 11

2550 Os i Østerdalen

Nettskredder:

Geir Moseng

SFO

”Skolen i lokalsamfunnet”

SKOLEFRITIDSORDNINGEN

Skolefritidsordningen (SFO) skal være et trygt omsorgs-, leke-, og aktivitetstilbud til elever på småtrinnet. På SFO skal det tas hensyn til barnas individuelle behov. Lek uten for mye organisering fra de voksne skal ha en bred plass.

Vi har vennskap og lesing som tema gjennom hele året. Alle skal få være med på lek og aktiviteter, og vi skal lære å oss å ta hensyn til hverandre.

Åpningstider skoleåret 2020/2021

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag: 7:00-8:45 og 14:30-16:30.
Onsdag: 7:00-8:45 og 13:30-16:30.

Ansatte

Kari Galåen (leder) og Mari Kvernbekkeng.BETALINGSSATSER PR. MÅNED (FOM. 1.1.2020)

Mer enn 15 timer pr. uke: Kr. 2.470,-
6-14 timer pr. uke: Kr. 1.890,-
Ekstra dag utover avtale: Kr. 290,-
Mat/grøt pr. måned: Kr. 50,-

Søskenmoderasjon
30% for barn 2.
50% for barn 3.

SFO HAR FÅTT

EGEN MOBILTELEFON!

966 26 026